Účtovníctvo Poprad - vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva v Poprade a okolí podľa potrieb zákazníka, vystavovanie faktúr, účtovanie došlých faktúr,  účtovanie pokladne, ...

Výkazníctvo a štatistika - spracovanie výkazov podľa požiadaviek štatistického úradu pre firmy účtujúce v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve, ...

Mzdy - spracovanie miezd, úkolová / časová, vypracovanie registračných listov pre soc. poisťovńu, mesačných výkazov pre zdravotnú poisť., zasielanie elektronických dokumentov, ...

Mzdy - spracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti, dochádzok, mzdových listov, ...

Ekonomické analýzy - vyčíslenie základných a rozšírených ekonomických ukazovateľov (rentabilita, nákladovosť, likvidita, ...)

a vplyvu zmeny ukazovateľov na výsledky hospodárenia, ...

Smernice - spracovanie vnútropodnikových smerníc podľa platnej legislatívy, potrieb zákazníka, ... Ekonomka Poprad

Hospodársky výsledok - vyčíslenie účtovného hospodárskeho výsledku

a jeho úprava podľa platnej legislatívy, ...

Plány - podnikateľské

a finančné plány pre potreby bánk, pre potreby predpokladaného hospodárskeho výsledku, pre rôzne projekty, ...

Inventúry - plánované

a náhodné inventúry podľa potrieb a požiadaviek zákazníka, tvorené kedykoľvek a kdekoľvek, ...

Dane - vyčíslenie

a spracovanie daní (daň z príjmov právnických a fyzických osôb, cestná daň,  daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľnosti, ...)

Archívna činnosť Poprad - spolupráca so štátnym archívom v zmysle platnej legislatívy, archivovanie

dokumentov, ...

Kalkulácie a rozpočty - spracovanie rozpočtov a kalkulácií podľa požiadaviek a potrieb zákazníka, ...

Kontakt

 

Spýtajte sa nás

 

Používanie / zodpovednosť

 

O nás

 

Diskrétnosť

 

Cenník

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

UČTOVNÍCTVO V KOCKE

 tel.: 0949 092 435

Uctovnictvo Poprad

Ekonomka Poprad

Spýtajte sa nás

Domov

Zodpovednosť

Cenník

Kontakt

Diskrétnosť